Forside

Tjenester

Om Dialogen

Kontakt

Byggesaksrådgivning - byggesøknader

Bistand og rådgivning med:

 • kartlegging av plankrav og byggerammer
 • dispensasjonssøknader
 • klagesaker
 • vurdering av ikke-godkjente tiltak
 • vurdering om ditt byggeprosjekt er søknadspliktig eller ikke

 

Utforming av byggesøknader:

 • funksjon som ansvarlig søker (SØK)
 • utarbeidelse av søknadsdokumenter
 • kartlegging av ansvar, innhenting av ansvarserklæringer
 • nabovarsling
 • innhenting av uttalelser og godkjenning fra andre myndigheter
 • søknad om tiltak, søknad om rammetillatelse, igangsettingssøknader
 • søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 

Prosjektering

 • Prosjektering og utforming av byggetiltak i tiltaksklasse 1, herunder bruksendringer, innredning av loft og kjeller, påbygg, tilbygg, garasjer, boliger, forretningsbygg mm
 • Prosjektering av bygningsfysikk tiltaksklasse 2

 

Uavhengig kontroll

 • Bygningsfysikk tiltaksklasse 2
 • Tetthet og våtrom tiltaksklasse 1

Veldokumenterte og godt opplyste byggesøknader gjør at saksbehandlingen i kommunen blir enklere og mer forutsigbar, og du unngår tidkrevende og kostbare mangelkrav, avvisninger og avslag.

Dialogen - siviling. Hans Ree

Steinkjellerbakken 1C

5003 Bergen

 

Org. nr: 874 227 692 mva

Tlf. 41 14 81 14

post@dialogen.no

Forside

Tjenester

Om

Kontakt