Digitale flyfoto av Bergen.
Priser fra 01.01.2016.
Bestilling.
Prisen forutsetter engangs bruksrett .

Pris
eks. mva.
Pris inkl. éngangs bruksrett :
Privat bruk (album, veggbilde):
500,-

Dagspresse, tidsskrifter, bøker:
1000,-

Kommersielle trykksaker, reklame, annonser:
1700,-

Andre dokumenter:
1200,-
Bestilling
Bilder bestilles ved å sende epost til ree@dialogen.no.
Oppgi bildenummer og hva bildet skal brukes til, samt navn, adresse og telefonnummer.
Ved bestilling aksepteres Bruksvilkårene
Alle priser er eksklusive 25% merverdiavgift.
Leveringsformater
Digitalt
JPG-komprimert RGB-fil i dimensjon 3072x2048 pixler. (Komprimert: 3MB, Photoshop:18MB).
Bildene leveres i originalformat (fra kamera) uten noen form for korrigering (farge, skarphet etc.) Dette forutsettes gjort av kjøper for best mulig tilpassing til eget utstyr og bruk, og for å unngå dobbel komprimering med tap av kvalitet.
Fakturering:
Faktura sendes i posten. 21 dagers betalingsfrist. Ved purring tilkommer purregebyr på kr 50,-.


Tilbake
Sist oppdatert 09-02-16